Υπηρεσίες Διαχείρησης

Loading
loading...

office-buildingΗ εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρησης, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την έκδοση αναλυτικού πίνακα κοινόχρηστων με τα έξοδα της πολυκατοικίας και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα, την είσπραξη των κοινοχρήστων, την πληρωμή των  εξόδων της πολυκατοικίας, την επίβλεψη καθαριότητας, την λήψη προσφορών για τις διάφορες ανάγκες και τη συντήρηση του κτιρίου, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις των ιδιοκτητών του κτιρίου.

Επίσης, γίνεται τακτικά μια γενική συνέλευση στην πολυκατοικία, για να μπορούν οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι να συζητούν τα προβλήματα της πολυκατοικίας και η εταιρεία μας αναλαμβάνει να λύσει τα εκάστοτε προβήματα.

Επίσης, η εταιρεία μας συνεργάζεται με:

• Ηλεκτρολόγους
• Μηχανολόγοι/Μηχανικούς
• Υδραυλικούς
• Ελαιοχρωματιστές
• Κηπουρούς
• Μονωτές Ταρατσών
• Καθαριστές αποχετεύσεων
• Συνεργεία γενικού καθαρισμού
• Συνεργεία απολύμανσης
• Νομικούς Συμβούλους

Έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση κάθε προβλήματος άμεσα.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background